Indkaldelse til generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes på:
Haraldskær Hotel
Skibetvej 140
Vejle

Agenda iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab fremlæggelse ved kasseren
  4. Indkommen forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisor suppleant
  9. Eventuelt

Ad 4: Indkommende forslag skal være
         formanden i hænde senest den 26.
         oktober 2020 på mail til:
         Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ad 5: På valg er Erik Jepsen, Kurt Andersen og
         Søren Lyngkjær. Erik modtager genvalg.
         
Ad 6: Der skal vælges 2 bestyrelses
         suppleanter. Otto Jensen og Bjarne Høj
         modtager genvalg.

Kom og gør din indflydelse gældende.

 
 

Efter generalforsamlingen  afholdes der jubilæumsmiddag.

Det er muligt at deltage i general-
forsamlingen uden at deltage i den efterfølgende middag.

Se særskilt meddelelse.