Kære biavlere.
 
Vi må gerne holde generalforsamlingen forudsat vi overholder corona etningslinjerne, som bl.a. siger:

 • at deltagerne skal sidde på faste pladser med en meters afstand og kigger samme vej.
 • at der skal være god hygiejne, herunder håndsprit til rådighed.
 • deltagerne skal bære mundbind fra de går ind ad hoveddøren, til de sidder på deres pladser. Så husk mundbind.

Generalforsamlingen afholdes derfor som hidtil planlagt tirsdag den 3. november kl. 19.00 på

Haraldskær Hotel, Skibetvej 140, 7100 Vejle.
 
Vi må desværre udsætte festmiddagen grundet de nye Coronaretningslinjer. 
Festmiddagen bliver i stedet afholdt tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.00 også på Haraldskær Hotel.

Hvis du er tilmeldt middagen overføres din tilmelding den til 19.1.2021. Du kan også vælge af få det indbetalte beløb tilbagebetalt ved henvendelse til Kurt.


Generalforsamlingen afholdes på:
Haraldskær Hotel
Skibetvej 140
Vejle

Agenda iht. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab fremlæggelse ved kasseren
 4. Indkommen forslag
  • Se forslag fra Benjamin nederst på siden
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisor suppleant
 9. Eventuelt

Ad 4: Indkommende forslag skal være
         formanden i hænde senest den 26.
         oktober 2020 på mail til:
         Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ad 5: På valg er Erik Jepsen, Kurt Andersen og
         Søren Lyngkjær. Erik modtager genvalg.
         
Ad 6: Der skal vælges 2 bestyrelses
         suppleanter. Otto Jensen og Bjarne Høj
         modtager genvalg
 

Fortsætter kursus 2021.
Jeg har et forslag vedrørende afvikling af fortsætter kurser i 2021. Som jeg kunne forstå det, var fremmødet ved dette års fortsætterkursus ret lavt. 
Jeg kunne godt tænke mig, at næste års forsætter kurser blev arrangeret således, at  3-5 oplæg/erfaringsdeling blev udbudt i bigården, hvor der gennem forhåndstilmelding kunne afklares, om fremmødet er for lavt/højt. Emnerne er kendt på forhånd. Undervisningen kunne tilrettelægges således, at emnerne passede til årstiden.  På den måde er undervisningen ideelt set målrettet en gruppe, som kan omsætte viden til praksis til rette tid.
Benjamin Bach

Kom og gør din indflydelse gældende.