I år udleverer foreningen igen Oxalsyre til behandling af Varroamider. Udleveringen foregår den 10. oktober i Skolebigården.

I følge den nye sikre strategi, skal der nu også behandles med oxalsyre i oktober måned, hvis der er et stort antal varroamider i stadet. Der skal stadig også behandles i december

Den sikre strategi beskriver det således:
Periode 3 (sensommerbehandling). Viser det sig at ens sommerbehandling ikke er tilstrækkelig (der falder mere end 1000 mider ned ved behandlingen), anbefaler vi en sensommerbehandling, som kunne være en ekstra myresyre- eller thymolbehandling. Vi anbefaler at man laver en tidlig oxalsyredrypning, i en periode hvor vi ved at der er yngel i bifamilien. Det vil give en nedsat effektivitet, men fuld tilstrækkelig, hvis denne behandling følges op af en vinterbehandling. Men normalt vil langt de fleste biavlere først lave deres 3. behandling i vinterperioden, da midetrykket generelt er lavt.

Du kan læse mere om den nye strategi ved at følge linket til højre,

For at blandemester Kurt kan fremstille den rette mængde, bedes du bruge linket til høje. Skiv dit navn efterfulgt af antal stader.

Tilmelding skal ske senest lørdag den 10. oktober.

Til behandlingen i december kommer der en særskilt mail.