Generalforsamlingen afholdes på:
Vestbygård
Kantinen
Nyboesgade 35B
Vejle

Agenda iht. vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning
3.Regnskab fremlæggelse ved kasseren
4.Indkommen forslag
5.Valg til bestyrelsen
6.Valg af 2 bestyrelsessluppanter
7.Valg af revisor
8.Valg af revisor sluppant
9.Eventuelt

Ad 4: Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest den 28. oktober 2017. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ad 5: På valg er Peter Nissen, Else Vohlert og Anna Marie Pedersen. Alle modtager genvalg.
Ad 6: Der skal vælges 2 bestyrelses suppleanter.
Ad 7: Der skal vælges en ny revisor.

 

Efter generalforsamlingen er der honning bedømmelse. Ønsker du din honning bedømt skal den afleveres inden generalforsamlingen starter. Se reglerne for honningbedømmelse nederst i denne mail.
Mens vi venter på resultatet af honningbedømmelsen, vil vi gerne have input til programmet for næste sæson.
Der vil blive serveret en bolle og kaffe/te under mødet.
Vel mødt.

 

Vores intranet,
Er ramt at en teknisk kalamitet hos vores intranet leverandør, og virker derfor desværre ikke pt.

 

Regler for honningbedømmelse
Den årlige honningbedømmelse for foreningens medlemmer afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Der bedømmes i 2 kategorier:
- Sommerhonning (lys honning)
- Sensommerhonning (mørk honning inkl. Lynghonning)

I hver kategori kan der opnås 1.og 2. præmie

Hvert medlem kan indlevere et ubegrænset antal glas til bedømmelse mod betaling af kr 20,- pr glas.

De indleverede glas skal være uden etiketter og mærker, og de skal være anonyme uden i øjenfaldende afvigelser.

Den indleverede honning skal være indsamlet i Danmark, den skal være koldrørt og må således ikke have været varmebehandlet eller nedfrosset.

Bedømmelsen sker ved smagsdommernes vurderinger, som noteres i et skema med følgende kategorier og vægtninger af pointgivningen:

 

 

 

Den honning, som opnår flest point får 1. præmien, næsthøjest opnåede antal point giver 2. præmie.
Ved point-lighed deler man den opnåede position.

Der udstedes diplomer for de to præmieklasser i begge kategorier.

Dommerne og foreningens bestyrelse beslutter suverænt evt. afvisning af indleverede emner med henvisning til ovenstående.

Dommernes bedømmelser er endelige.