Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 6. november 2018 kl. 19.00 på:
Vestbygården
Kantinen
Nyboesgade 35B
Vejle

Agenda iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab fremlæggelse ved kasseren
  4. Indkommen forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af 2 bestyrelsessluppanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisor sluppant
  9. Eventuelt

Ad 4: Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest den 29. oktober 2018. på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ad 5: På valg er Erik Jepsen, Klaus Andersen,  Kurt Andersen og Søren Lyngkjær. Erik, Kurt og Søren modtager genvalg. Klaus modtager ikke genvalg.
Ad 6: Der skal vælges 2 bestyrelses suppleanter.
Ad 7: Der skal vælges en ny revisor.

Efter generalforsamlingen er der honning bedømmelse. Ønsker du din honning bedømt, skal den afleveres inden generalforsamlingen starter.
I år har vi honning bedømmelsen på en ny måde, idet du selv er med til at bedømme de indkommen honninger. Inden vi starter på konkurrencen vil der være en grundig introduktion.
Der er præmier og diplomer til vinderne.
Det bliver spændende. Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen, men da der vil blive serveret en bolle og kaffe/te vil vi gerne vide om du kommer, så der bliver bestilt boller i den rette mængde. Du bestiller ved at trykke på dette link. Kom og gør din indflydelse gældende.