Vejle og Omegns Biavlerforening har tradition for at lave aftaler med bimateriel-forhandlere om mulighed for bestilling og levering af foder, embalage, mv., samt for afhentning og tilbagelevering af udstyr til vask
 
Medlemmerne bestiller selv varene hos forhandleren. Afhentning af udstyr og levering sker til skolebigården.

Medlemmerne sørger selv for overdragelsen og afhentingen af varerne i skolebigården på de annoncerede tidspunkter.

Foreningen deltager ikke i fælles indkøbet, men sørger alene for etablering af kontakt og formidling af datoer for ind- og udlevering af udstyr.
 
Typisk vil der være en række datoer, hvor forhandleren kommer til skolebigården for udlevering af bestilt embalage, foder, mv., samt for afhentning og udlevering af udstyr til vask (rammer, mm.)
 
 
Procedure for bestilling, pakning af udstyr (rammer, mv.) og datoer vil fremgå af de månedlige nyhedsbreve.
 
 
- o -