Vaccine til dronninger i et bistade hjælper med at gøre bier immune over for bipest

Det amerikanske landbrugsministerium har netop lavet en betinget godkendelse af verdens første vaccine til bier.

Godkendelsen giver nye muligheder for at bekæmpe sygdomme, der regelmæssigt hærger bikolonier.

Det har ikke tidligere været nogen kur mod pesten, som hidtil har resulteret i, at biavlere har været nødsaget til at brænde eller ødelægge smitteramte bifamilier og bistader for at undgå, at sygdommen spreder sig.

Amerikansk bipest forårsages af bakterien, Paenibacillus larvae, der kan svække og dræbe bifamilier.

Ifølge biavl.dk viser undersøgelser, at omtrent 90 procent af al udenlandsk honning indeholder bipestsporer, hvilket kan være en betydelig smittekilde for bier, hvis de kommer i kontakt med honningen.

Problemet findes også i Danmark, hvor næsten 30 procent af al dansk honning indeholder sporer fra bipest.

Vaccinen virker således, at den tilføjes dronningen via den gelé royal, som arbejderbierne fodre hende med. Derefter optages det i æggestokken, der efterfølgende gør de kommende bilarver immune over for bipesten.

Se hele artiklen her.

(Kilde: Ingeniøren/The Guardian)