Foråret banker på, og det er tid til at vise vilje til handling, hvis vi skal sikre en stærk og mangfoldig bestand af bier i Danmark.

Vilde bier og honningbier er pressede i Danmark og det kan få fatale følger for de vilde planter og de dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning. Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen. Under indsamlingen flytter de pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning.

Se hele artiklen fra Danmarks Biavlerforening her.