avler 3Nyt medlem?

 

Nye medlemmer er velkomne i vores forening!

Det gælder både erfarne biavlere og nye medlemmer, som ikke har nogen forhåndviden om bier.

For den sidste kategori anbefaler vi, at man også melder sig til et begynderkursus i foreningen. Disse afholdes typisk hvert år med start i marts/april måned og omfatter et teoretisk kursusforløb med 5 lektioner, hvor følgende emner gennemgåes:

 • Biavlens betydning, udstyr og materiel
 • Etablering af bigård, bisamfundet
 • Forårseftersyn, udvidelser honninghost, slyngningm.m samtindvintring/vintertilsyn
 • Blomster og honning
 • Varroabekæmpelse, andre bisygdomme, lovgivning

Efterfølgende tilbydes over ca. 6 gange en praktisk undervisningsdel , som gennemføres i foreningens skolebigård.

- - -

Medlemskabet som aktiv medlemmem af Vejle og Omegns Biavlerforening (VBF) indebærer også automatisk medlemsskab af Danmarks Biavlerforening.

Som medlem af Danmarks Biavlerforening opnår man:

 • Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt
 • Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl
 • Adgang til biavlskurser
 • Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier
 • Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet
 • Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr.
 • Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning
 • Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark
 • Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser
 • Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening

 

Det årlige kontingent, som består af et grundbeløb til Danmarks Biavlerforening plus det lokale kontingent til VBF, er i 2022 ialt 805,00 kr.

Kontakt vedrørende nyt medlemskab.

- - -