Paragraph icon

Love og bekendtgørelser om biavl

 

 

Der er her samlet en række henvisninger til love og bekendtgørelser, som er af interesse for biavlere.

 Kontakt webmaster, hvis du har forslag til yderligere emner.

 


Bekendtgørelse af lov om biavl

Miljø- og Fødevareministeriet har bl. a. udgivet følgende:

Offentlig bisygdomsbekendtgørelse

Offentlig bisygdomsbekendelse, som er placeret under Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi, har udgivet følgende:

 Europæiske Union

EU har udsendt:

Jyske og Danske Lov

Lovgivning om biavl er ikke kun af nyere dato:

- - -