Vejle og Omegns Biavlerforening har honningslynger og honningpresser, som kan lejes af foreningens medlemmer.

Afhentning og aflevering foregår ved skolebigården, og lejeperioden starter kl 19.00 og varer 24 timer.

Der beregnes leje pr dag for udstyret.

Tirsdage og torsdage foretrækkes som ud- og afleveringsdage.

Leje samt procedure for reservation og betaling vil fremgå af de månedlige nyhedsbreve.

 

- o -