Glögg & Syre
Traditionen tro var der udlevering af syre, glögg og æbleskiver lørdag den 7. december. Tradition tro var der et stort fremmøde hvor årets udfordringer blev vendt og drejet.
 
Bestyrelse og koordinatorer
Efter generalforsamlingen er bestyrelsen blevet konstitueret:
Formand: Peter Nissen
Næstformand: Søren Lyngkjær
Kasserer: Kurt Andersen
Sekretær: Erik Jepsen
Bestyrelsesmedlem: Else Vohlert
Bestyrelsesmedlem: Anders Toft Beck
Suppleanter: Otto Jensen og Bjarne Høj
Revisorer: Mette Telling Steenholt og Erik Nielsen Andre poster og koordinatorer:
Bimester: Peter og Otto + instruktør teamet
Begynderkursus: Else og Susanne
Fortsætterkursus: Erik og Søren
Nye biavlere: Else og Susanne
Aktiviteter og fastholdelse: Erik, Bjarne og Søren
Biernes produkter: Else og Anders
Presse og PR: Susanne og Søren
Bisygdomme: Kurt, Perter og Bjarne
 
Det sker
1. februar Trekantens biavlskonference Naturcenter Hindsgavl
7-8. marts DBF Biavlskonference Huset, Middelfart
7-8. marts BI-gejstring Huset, Middelfart
 
 Månedens frimærker