Besøg hos en lynghonningbiavler

Den 22-08-20 besøgte 10 medlemmer Hanne og Niels Peter Kielerich i Grove. Vi startede med kaffe og rundstykker, pålæg og diverse varianter af deres honning. Ægteparret har været erhvervsbiavlere siden år 2000. Med 600 bistader. Efter at have nået pensionsalderen er kapaciteten reduceret til 400 bifamilier. Der produceres både forårs- og sommerhonning, hvorefter alle familier sættes på lyng. Der er bigårde forskellige steder i området. De mest produktive ligger omkring Viborg, hvor enkelte familier kan producer 80-100 kg forårshonning. Lige nu er alle stader på Lyng. Nogle står på Hesselund Hede, og nogle står fra Søndervig til Oksbøl. En stadeplads til 25 familier koster 350 kr. Dertil betaler man en afgift på 35 kr pr stade. Produktiviteten er forskellig fra lokalitet til lokalitet. For Lyng varierer det fra  12-25 kg pr stade. (kan være mindre) Honningen tappes på tønder, som enten sælges til danske grossister eller til Tyskland. Noget bliver også tappet på glas på virksomheden og solgt til dansk detailhandel og til hoteller. Honningen bliver altid podet, for at sikre ensartet kvalitet og for at spare tid. På Flyvestation Karup besøgte vi en bigård med 25 + 5 familier. Bifamilierne bliver tilset flere gange i løbet af sommeren. Tidsforbruget er 2,5 timer. Pr stade. Heri er indregnet flytning og kørselstiden på landevejene. Alt materiel bliver afsmeltet og rengjort ved sæsonens afslutning. Ingen genbrug af jomfrutavler.

Fra flyvestationen kørte vi til Kongenshus Mindepark, hvor vi indtog vores medbragte mad. Kongenshus Mindepark omfatter 1200 Ha hedelandskab. Selve parken er etableret af Hedeselskabet, som også sørger for, at hele området forbliver hede og lyngklædt. Kongenshus Mindepark blev åbnet i 1953. Navnene på 1200 hedeopdyrkere er indgraveret i sten, som er ordnet efter Herreder og Sogne. Hedeopdyrkning  begyndte så småt efter 1864 og tog fart i perioden 1920-1940. ( Hvad udad tabes, skal indad vindes).
 
PS. Jeg er usikker på tidsforbruget pr. bifamilie, og vi glemte at spørge, hvordan de griber varroa bekæmpelsen an, ligesom der var mange andre ting, der gik min næse forbi.
/Bjarne Høj
 

 

Sæsonafslutning

Godt 40 medlemmer var mødt op til den traditionsrige sæsonafslut i Skolebigården. I anledning af foreningens 125 års jubilæum var der i år hyret en ægte pølsevogn ind. Og pølsedamen havde travlt, 119 hotdogs og 11 franske hotdogs bliv der langet over disken. Et truende regnvejr gjorde, at vi i år var rykket indenfor, hvor der var dækket op. Bent og Fru Nielsen havde som sædvanligt sørget for at vi ikke kom til at tørste.

 

vejlebiavl.dk
Så er vores hjemmeside oppe og kører igen

 

Afhentning af rengjorte rammer og aflevering af rammer til vask

Bliver næste gang blive tirsdag den 15. september kl 18:00 i skolebigården.

Husk at følge nedenstående pakkevejledning.

 
 

Pakkevejledning for aflevering af rammer og voks til vask

 1. Alle rammer afleveres i lukkede sække
    (for at undgå røveri på opsamlingsstedet, smittefare og risiko for stik)

2. Hver sæk mærkes med tydeligt navn, telefonnummer og nummereres.
    (for at sikre at du får dine egne rammer tilbage og at jeg kan ringe hvis jeg er i
    tvivl om noget)
    a. Sækkene nummereres for at Vokshuset ved hvor mange sække der kommer
        fra hver biavler.  Afleveres der f.eks 2 sække skrives der 1 à 2 og 2 à 2. 
    b. Er man medlem af Grøn-vokspulje SKAL der stå “GRØN” på mærkesedlen

3. Sække pakkes med max 25 rammer
    (større sække modtages ikke af hensyn til min ryg)

4. I sækken lægges rammerne sideforskudt, således at bære- og bundlister er
    parallelle (se fig. 1.)
    a. Har man Hoffmannsrammer i LS må de gerne vendes hver anden gang,
        således at de ligger med bundliste mod bæreliste, men stadig sideforskudt (se
        fig. 2.)

5. Har du selv smeltet al voksen af rammerne, så de kun skal vaskes pakkes de på
    kryds og bindes stramt (og stadig i lukkede sække af hensyn til røveri - se fig. 3)

6. Skrællevoks og blokvoks afleveres i en lukket pose/sæk og blandes IKKE med
     rammerne (husk at mærke den med tydeligt navn, telefonnummer og evt.


    ”GRØN”)
Fig. 1                                  Fig. 2                                Fig. 3  

Fig. 4
Korrekt pakket sæk.
(Dog behøves bundtet ikke at bindes først, når sækken er strammet godt op som her)

 

Kalender

 
September
13. september Naturens dag
Og markering af vores 125 år jubilæum
Skolebigården
15. september Udlevering af vaskede rammer og aflevering af ikke vaskede rammer. Skolebigården
Årsplan
6. oktober Oxalsyreudlevering Skolebigården
3. november Generalforsamling.
Herefter 125 år jubilæumsmiddag
Haraldskær Hotel
 
28. november Glögg & Syre Skolebigården
  Dronningekundskab for biavlere  
 

Workshops

  • Biernes produkter.
  • Dronningekundskab.
  • Honningsensensork.
  • Foredrag (ekstern) 
  • Brug af ½ rammer til honninghøst
  • Mjød
 
 
 

Måneds frimærke er fra Italien