VBF gl logo ver 205 gul Vejle og Omegns Biavlerforening


Vejle og Omegns Biavlerforenings vision

Vores skolegård ligger i et bivenligt område, ved Haraldskær, hvor Vejle By møder Vejle Ådal. Her er faciliteter, hvor vi kan mødes til hyggeligt samvær, kurser og mindre foredrag. På længere sigt ønsker vi et rum, hvor medlemmerne kan slynge deres honning.

Vores vision er en forening, der for medlemmerne virker dynamisk og levende. Vi har forskellige aktiviteter i løbet af året, som for eksempel: udflugter, foredrag, begynderkursus og forskellige erfagrupper.

Vi tilstræber et stort samarbejde med naboforeninger i andre kommuner. Samarbejdet vil primært omhandle foredrag, udflugter og sammenkomster.

Vi støtter Vejle kommune i at være en grøn kommune. Vi er synlige i Vejle kommune som en aktiv og grøn forening både for kommende biavlere og andre naturinteresserede. Vores synlighed ses bl.a. via egen hjemmeside og via Facebook.

Vi ser os selv som en del af den grønne trend inden for fødevareproduktion. Vi lægger således vægt på den lokale honning, der er produceret i stor respekt for bierne og det omgivende miljø.

 

Biskolegaarden 3 1200p 25 6 13

 

 Vejle og Omegns Biavlerforening blev stiftet 9. oktober 1895 under navnet Vejle Amt Biavlerforening, og vi har mere end 120 medlemmer fra lokalområdet, som omfatter Vejle og dele af de omkringliggende kommuner, uden der er skarpe grænser ud til naboforeningerne.

Vejle og Omegns Biavlerforening er en del af  Danmarks Biavlerforening, som består af lokale biavlerforening fordelt over hele Danmark. 

 Som medlem af Danmarks Biavlerforening opnår man:

   • Medlemsbladet Tidsskrift for Biavl - 32 sider aktuelt om biavl, annoncer og møder - 12 gange årligt.
   • Temahæfter med forskellige emner indenfor biavl.
   • Adgang til biavlskurser
   • Lærerigt samvær i din lokalforening og kontakt med andre med interesse for bier.
   • Ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings etikette på din honning. Borger for kvalitet.
   • Dine bier er ansvarsforsikret for op til 1 mill kr.
   • Konsulentbistand - gratis telefonrådgivning
   • Danmarks Biavlerforening arbejder på at skabe gode muligheder for biavl i Danmark.
   • Danmarks Biavlerforening varetager medlemmernes politiske og faglige interesser.
   • Dit kontingent er med til at sikre det faglige arbejde i Danmarks Biavlerforening.

- o -

Her kan du læse mere om.....

Bestyrelsen

Foreningens vedtægter

Foreningens historiske baggrund