avler 3Nyt medlem?

Nye medlemmer er velkomne i vores forening!

Det gælder både erfarne biavlere og nye medlemmer, som ikke har nogen forhåndviden om bier.

For den sidste kategori anbefaler vi, at man også melder sig til et begynderkursus i foreningen. Disse afholdes typisk hvert år med start i marts/april måned og omfatter et teoretisk kursusforløb med 5 lektioner, hvor følgende emner gennemgåes:

  • biavlens betydning, udstyr og materiel
  • etablering af bigård, bisamfundet
  • forårseftersyn, udvidelser honninghost, slyngningm.m samtindvintring/vintertilsyn
  • blomster og honning
  • varroabekæmpelse, andre bisygdomme, lovgivning.

Efterfølgende tilbydes over ca. 6 gange en praktisk undervisningsdel , som gennemføres i foreningens skolebigård.

- - -

Medlemskabet som aktiv medlemmem af Vejle og Omegns Biavlerforening (VBF) indebærer også automatisk medlemsskab af Danmarks Biavlerforening.

Det årlige kontingent, som består af et grundbeløb til Danmarks Biavlerforening plus det lokale kontingent til VBF, er i 2018/19 ialt 805,00 kr.

Kontakt vedrørende nyt medlemskab.

- - -